You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ceny za pokój za dobe :

Ceny za pokój za dobe :

Ceny za pokoj za dobe, obowiązują od 28.12.2020-05.01.2021:

Regulamin rezerwacji Obiektu Pod Antałówką2,

1. Rezerwacje przyjmowane są drogą mailową . 2. Aby rezerwacja stała się rezerwacją gwarantowaną konieczne jest uiszczenie w ciągu 2 dni roboczych od dokonania rezerwacji zadatku w wysokości 30% od kwoty za cały pobyt. 3. Brak wpłaty zadatku w określonym terminie od dokonania rezerwacji skutkuje anulacją rezerwacji. 4. Pozostała część należności pobierana jest w dniu przyjazdu, w momencie meldowania gościa. 5. W przypadku zmiany terminu rezerwacji lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od Obiektu Pod Antałówką2, zadatek nie podlega zwrotowi. 7. Niestawienie się gościa do godziny 21:00 dnia przyjazdu jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu.1 8. Wpłata zadatku, a tym samym dokonanie rezerwacji gwarantowanej oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji. 9. Dokonując rezerwacji klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tylko i wyłącznie w celach marketingowych przez Obiektu Pod Antałówką2, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Regulamin Obiektu Pod Antałówką2,

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 10:30 w dniu wyjazdu. 2. Dostęp do zarezerwowanego pokoju przed rozpoczęciem doby noclegowej jest możliwy tylko w przypadku gdy został on już przygotowany na przyjęcie Gości. 3. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż uprzednio zarezerwowany pobyt należność nie ulega zmianie i nie podlega zwrotowi. 4. W dniu przyjazdu Gość jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu tożsamości ze zdjęciem celem dokonania meldunku (Ust. Z 10.04 1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz 960). Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych Gości przebywających w Obiektu Pod Antałówką2, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami). 5. Gość nie może użyczać wynajmowanego przez siebie pokoju osobom nie zameldowanym w Obiektu Pod Antałówką2. 6. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 7:00. 7. Ze względu na komfort wypoczynku naszych Gości na terenie Obiektu Pod Antałówką2, obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Palić można jedynie w wyznaczonym miejscu na zewnątrz budynku. 8. Podczas pobytu Gościa pokoje nie są udostępniane osobom trzecim. 9. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia Willi bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt. 10. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta. 11. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody – uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia lub urządzeń technicznych (w tym również zagubienie kluczy) powstałe z jego winy lub osób go odwiedzających. 12. Parking niestrzeżony dla Obiektu Pod Antałówką2, udostępniany jest bezpłatnie. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za parkujące pojazdy ani za pozostałe w nich mienie. 13. Regulamin Pensjonatu Gong podaje się do wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie internetowej www.zakopane-podantalowka2.pl, w drodze indywidualnego informowania Gościa przy potwierdzeniu rezerwacji oraz poprzez umieszczenie go w obiekcie. Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu Obiektu Pod Antałówką2,. Pozwoli to Państwu na wypoczynek w miłej atmosferze i zapewni Państwu komfortowy i bezpieczny pobyt.

Turystyka i Rekreacja "EWA"

Korzanowska Beata

Ul. Józefa Piłsudskiego 8C

34-500 Zakopane

NIP: 7561135764

REGON: 161503791

Santander:

67 1090 2590 0000 0001 2319 1119